Portátiles


HD 2101.1 - HD 2101.2 Termohigrómetros

HD 2101.1 - HD 2101.2
Termohigrómetros


HD 2101.1 - HD 2101.2 temperatura y humedad portátil
HD 2301.0 Termohigrómetros

HD 2301.0
Termohigrómetros

HD 2301.0 temperatura y humedad portátil

HD 21ABE - HD 21ABE17 Datalogger IAQ, UR - T - CO - CO2 - Patm

HD 21ABE - HD 21ABE17
Datalogger IAQ, UR - T - CO - CO2 - Patm

HD 21AB - HD 21AB17 indoor air quality monitor
HD 37AB1347 Datalogger IAQ, UR - T - CO - CO2 - Patm

HD 37AB1347
Datalogger IAQ, UR - T - CO - CO2 - Patm

HD 37AB1347 indoor air quality monitor

HD 40.1 Portable printer RS232

HD 40.1
Portable printer RS232

HD 40.1 - HD 40.2 Impresora portátil RS232 - Bluetooth
HD 75 - 33 - 11 Soluciones salinas saturas

HD 75 - 33 - 11
Soluciones salinas saturas

HD 75 - 33 Soluciones salinas saturas